A d @ b- Biyoloji Sitesi
  SAĞLIK BİLGİSİ TESTLERİ
 

ÜNİTE - I  SAĞLIK KAVRAMI

1)      Sağlıklı olmanın koşullarından hangisi yanlıştır?

a)      Hasta veya sakat olmamak

b)      Bedensel yönden iyilik hali

c)      Sosyal olay göz önünde bulundurulmaz

d)     Ruhsal yönden iyilik hali

e)      Sosyal yönden iyilik hali

             I.      Yoksul toplumlarda beslenme bozukluklarına

          II.      Eğitimsiz toplumun yanlış inanışları da hastalıklara ve ölümlere yol açar

       III.      Kültürel faktörlerin insan davranışlarını olumlu yönde itkiler

       IV.      Fiziksel ve biyolojik nedenler bedensel sağlığı etkileyen faktördür

          V.      Sosyal olayların göz önünden tutulması öneli değildir.

2)      Yukarıdakilerden hangisi beden sağlığı için önem bakımından yanlıştır?

a)      Yalnız ı

b)      Yalnız ıı

c)      Iı ve ııı

d)     Iıı ve ıv

e)      Yalnız v

Sağlıkla ilgili problemlerin tespit edilmesi için

             I.      Düzenli sağlık kayıtlarına gerek yoktur.

          II.      Çözümlerin planlanması

       III.      Verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için sayısal değerlere gereksinim vardır

3)      Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Yalnız ı

b)      Yalnız ıı

c)      Yalnız ııı

d)     I ve ıı

e)      Iı ve ııı

             I.      Nüfus araştırmaları sonucu geliştirilerek sağlık alanında kullanıma giren

          II.      Ana ölüm hızı

       III.      Kaba doğum hızı

       IV.      Bebeklik ve çocukluk çağı ölüm hızları

          V.      Yaşa ve cinse özel ölüm hızları

4)      En önemli ölçütlerdir?

a)      Yalnız ı

b)      Yalnız ıı

c)      I ve ııı

d)     I ve ıv

e)      I, ıı, ııı ve ıv

             I.      Sağlığa yapılan yatırım

          II.      Hayat standardını yükseltir.

       III.      Yaşam süresini uzatır

       IV.      Ülkenin ekonosinin gelişmesini sağlar

          V.      İyi yetişmiş nitelikli ve sağlıklı insan gücü oluşturur

5)      Yukarıdakilerden en önemlisi hangisidir?

a)      Yalnız ı

b)      Yalnız ııı

c)      Yalnız ıv

d)     Iı ve ııı

e)      I ve ııı

6)      Sağlığa etiki eden etmenler bünyesel etmenlerden hangisi doğrudur?

             I.      Genetik bozukluk – biyolojik etmenler

          II.      Hormonal bozukluk – psikolojik etmenler

       III.      Kimyasal reaksiyon – kimyasal etmenler

       IV.      Genetik bozukluk – hormonal bozukluk

a)      Yalnız ı

b)      Yalnız ıı

c)      Yalnız ııı

d)     Yalnız ıv

e)      Iıı ve ıv

             I.      Biyolojik fiziksel etmenler

          II.      Kimyasal psikolojik etmenler

       III.      Sosyol kültürel ekonomik etkenler

       IV.      Mikroorganizma vektörler

          V.      Temel madde  eksiklikleri mikroorganizma

7)      Yukarıdakilerden hangileri çevresel etmenlerdir?

a)      Yalnız ı

b)      Yalnız ııı

c)      Yalnız ıv

d)      ı, ıı ve ııı

e)      Iı, ııı ve v

8)      Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleridir?

             I.      Tedavi hizmetleri

          II.      Rehabilitasyon hizmetleri

       III.      Kişiye yönelik hizmetleri

a)      Yalnız ı

b)      Yalnız ıı

c)      Yalnız ııı

d)     I ve ıı

e)      Iı ve ııı

Sağlıklı hayatın temeli

1)      Temizliğin sağlığımız açısından önemi nedir?

a)      Temizlik kişilere güven verir

b)      Temizlik kişilere mutluluk verir

c)      Temiz insan çevresinde olumlu etki bırakır

d)     Hastalıklara karşı direncimiz artar.

e)      Hepsi

2)      Diş minesini eritecek faktörler nelerdir?

a)      Dişleri aşırı fırçalama

b)      Şeker ve karbonhidratlı besin atıklarını parçalanmasıyla açığa çıkan asitler

c)      Yetersiz ve kötü beslenme

d)     Alkol bağımlılığı

e)      D vitamini ve protein eksikliği

3)      Diş çürüğü ve iltihapları vücutta hangi enfeksiyonlara yol açar?

a)      Grip ve akciğer hastalığına

b)      Kansere – alerjik reaksiyon

c)      Akciğer hastalıkları – kanser

d)     Sinüzit – kanser

e)      Kalp, böbrek, eklem hastalıkları

4)      Diş eti hastalığına hangi vitaminin eksikliği sebep olur?

a)      D  vitamini

b)      C vitamini

c)      B vitamini

d)     K vitamini

e)      E vitamini

5)      Dişlerin renk değiştirmesine sebep olan etken hangisidir?

a)      Florlu diş macunlar

b)      Organik asitler

c)      Aşırı alınan vitaminler

d)     Fazla antibiyotik flor fazlası vitamin eksikliği

e)      Dişlerde oluşan diş taşları

6)      Dişlerin korunması için nelere dikkat edilmelidir?

             I.      Ağız temizliğine özen göstermeli

          II.      Aşırı şeker içermeyen doğal besinlerle beslenmeli

       III.      Vitamince protein ve mineralce zengin besinlerin alınması

       IV.      Yumuşak besinlerin yenilmesi

          V.      Daima sıcak besinlerin yenilmesi

a)      I ve ıı

b)      I ve ııı

c)      I, ıı ve ııı

d)     I, ıı ve ıv

e)      Iv ve v

7)      Diş fıçaları en geç kaç ayda bir değiştirilmelidir?

a)      2 ayda

b)      3 ayda

c)      4 ayda

d)     5 ayda

e)      6 ayda

8)      Giyecek seçerken nelere dikkat edilmelidir?

             I.      Giysilerimiz doğal hammadde olmalıdır

          II.      Ter emecek pamuklu olmalıdır

       III.      Büyümeyi engelleyecek der giysiler giyilmemeli

       IV.      Su geçirmeyen maddelerden yapılmış giysiler

a)      I ve ıv

b)      I ve ıı

c)      Iı, ıv ve ı

d)     I , ıı ve ııı

e)      Iı, ııı ve ıv

Büyüme – gelişme ve ruh sağlığı

1)      Aşağıdakilerden hangisi büyümeyi kapsar?

a)      Çocuklarda oturma, emekleme, ayağa kalkma

b)      Bir konuda bilgi edinme yetenekleri geliştirme

c)      Hücre ve dokuların yapılarında ve bileşiklerinde meydana gelen değişmeler

d)     Vücut hacmi ve kütlesinin artması

e)      Becerilerini ilerletmek

2)      Yaşamın çeşitli dönemlerinde salgılanan büyüme hormonları aşağıdakilerinken hangisidir?

a)      Böbrek üstü bezleri – pankreas hormonları

b)      Pankreas hormonları – paratiroit hormonları

c)      Cinsel hormonları – pankreas

d)     Tiroit hormonları – cinsel hormonlar

e)      Böbrek üstü bezleri – cinsel hormonları

3)      Büyüme ve gelişme döneminde özerklik dönemi ne zamandır?

a)      1-3 yaş

b)      0-12 yaş

c)      2-3 yaş

d)     3-4 yaş

e)      2-7 yaş

4)      Aşağıdakilerden hangileri ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerdir?

a)      Biyolojik – ailesel faktörler

b)      Medeni durum – biyolojik faktörler

c)      Meslek – sosyal faktör

d)     Yaş ve cinsiyet – özel zorlayıcı durum

e)      Alışkanlıklar – ailesel faktör

 

Sağlığa zararlı alışkanlıklar

1)      Sigaraya başlama nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

             I.      Grup içinde kabul görme

          II.      Gruptan korkma

       III.      Aşağılık duygusundan kurtulma

       IV.      Arkadaşlarına üstünlük sağlama uğraşı

          V.      Kişilik kanıtlama

a)      I,ıı ve ııı

b)     Iı, ııı ve ıv

c)      Iıı, ıv ve v

d)     I, ıı, ııı, ıv ve v

e)      Hiçbiri

2)      Sigarada bulunan zararlı maddelerden en zararlı olanı hangileridir?

a)      Asetaldehit – benzen – nitotin

b)     Nikotin – katran – karbonmonoksit

c)      Karbonmonoksit – nikotin – benzen

d)     Katran – nikotin – benzen

e)      Asetaldehit – katran – karbonmonoksit

3)      Sigarayı bırakan bir kişide oluşacak değişiklikler hangisidir?

a)      Kalp krizi riski artar

b)     Kandaki karbonmonoksit düzeyi ve kanın taşıdığı o2 miktarı normole dönmez

c)      Solunum yolları gevşer, akciğer kapasitesi azalır

d)     Fiziksel bağımlılık belirtileri oluşur

e)      Koku alma ve tat alma duyuları düzelmeye başlar

4)      Uzun süre alkol alınırsa vücutta ne gibi zararlara yol açar?

a)      Beyin ve omurilikteki sinir hücreleri geri dönülmez bir şekilde harap olur

b)     Damarlarda tıkanmaya yol açar

c)      Prostat kanseri riskini yükseltir

d)     Erkek ve kadın üreme hücrelerini etkiler

e)      Kronik bronşit

5)      Madde bağımlamağının sonuçları aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Ülser, gastrit gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları

b)     Ağız içi, dudak, boğaz ve dil kanseri

c)      Fiziksel olarak bitkin olan kişi ruhsal yönden de çökmüştür.

d)     Kan damarlarını genişletir

e)      Deri yüzeyinde daha fazla kan akımı olduğu için kişi sıcaklık hisseder.

             I.      Hayal görme

          II.      Havale

       III.      Denge bozukluğu

       IV.      Nabız artışı

          V.      İdrar ve dışkıyı kontrol edememe

6)      Bu özellikler hangi bağılılık olayında görülür?

a)      Uyuşturucu

b)     Sigara

c)      Uyuşturucu – alkol

d)     Alkol

e)      Alkol -  sigara

 

Aile hayatı planlaması ve ana çocuk sağlığı

1)      Evliliğe karar verilirken en son dikkat edilecek özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Eğitim düzeyi

b)      Ekonomik durum

c)      Kültürel ve kişilik özellikleri

d)     Yakışıklılık, askerlik yapmamış

e)      Askerliğin yapılması

2)      Aile hayatına etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)      Yaş ve cinsiyet

b)      Sosyal durum

c)      Eğitim durumu

d)     Ekonomik durum

e)      Aile bireylerine ait faktörler

3)      Aşırı doğurganlık ana sağlığını hangi durumda olumsuz etkiler?

a)      Anemi

b)      Beslenme ve çevre sağlığı yönünden yetersiz koşulları olan kadınlar

c)      35 yaş üzerinde gebelik durumunda

d)     İsteyerek yapılan düşükler

e)      Hepsi

4)      Aşırı doğurganlık çocuk sağlığını nasıl etkiler?

a)      Anemi

b)      Prematüre

c)      Düşük doğum ağırlıklı bebek

d)     Zeka düzeyi geri

e)      Hepsi

5)      Aile planlaması ana sağlığı bakımından hangisi yararlı değildir?

a)      Ana ölümlerini azaltır

b)      Annelerin 20-35 yaşlar arasında doğum yapmaları düzenlenir

c)      Kürtajların çoğalması

d)     Ailede fazla çocuk bulunmamasının sağlanması

e)      Annedeki beslenme bozukluğu, kansızlık gibi hastalıklar engellenir

6)      Aile planlamasının toplumun refah düzeyini yükseltmede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Toplumda yaşlı kesimin artması

b)      Ekonomik gelişmede olumsuz etkinin azalması

c)      Beslenmede koşulların iyileşmesi

d)     Eğitim koşullarının iyileşmesi

e)      Konut koşullarının iyileşmesi

7)      Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasını yürüten kuruluş değildir?

a)      Sağlık evleri

b)      Sağlık ocakları

c)      Ana – çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri

d)     Eczaneler

e)      Hastanelerin aile planlaması klinikleri

8)      Aşağıdakilerden hangisi ana çocuk sağlığı hizmetleri kapsamına girmez?

a)      Doğum öncesi bakım

b)      Doğumların sağlıklı yapılması

c)      Aşırı doğurganlığın sağlanması

d)     Doğum sonu ana bakımı

e)      Hastalıkların erken tanıları

9)      Aşağıdakilerden hangisi gebeliğin ilk belirtilerinden değildir?

a)      Özellikle sabahları bulantının olması

b)      Adet kanamasının devamı

c)      Memelerde büyüme ve hassasiyet

d)     Cilt renginde koyulaşmalar

e)      Büyüyen rahmin idrar kesesine baskı yapmasıyla sık idrara çıkma

10)  Aşağıdakilerden hangisinin bulunması tehlikeli gebeliği teşkil etmez?

a)      Kan grubu Rh(-) olu eşi Rh(+) olan kadınlar

b)      Kan grubu Rh(+) olu eşi Rh(-) olan kadınlar

c)      Kalp böbrek şeker yüksek tansiyon verem gibi hastalığı olanlar

d)     Gebenin 17 yaş altında ve 35 yaş üstünde olması

e)      Dördüncü gebelikten sonraki gebelikler

11)  Aşıcıdakilerden hangisi gebelik dönemi sorunlara girmez?

a)      Gebelik ve sigara

b)      Gebelikte geçirilen hastalıklar

c)      Gebelikte yürüyüş

d)     Gebelikte röntgen ve ilaç kullanımı

e)      Gebelikte alkol ve uyuşturucu

12)  Yetişkinliğe kadar olan büyüme ve gelişme evresi kaça ayrılır?

a)      2

b)      3

c)      4

d)     5

e)      6

13)  Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin özellikleri aylara göre 21. ay da aşağıdakilerden hangisini yapar?

a)      Elinden tutulunca yürüyebilir

b)      Yardımsız yürüyebilir

c)      Kendi kendine merdiven çıkabilir

d)     Sendeleyerek koşar

e)      Kendi kendine merdiven inebilir

14)  Çocuk bakımında dikkat edilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

a)      Bebeği kundaklamak

b)      Çocuğun temizliği

c)      Bebeğin sağlıklı büyümesinde giysilerde önemli

d)     Bebek hergün yıkanmalı

e)      Küçük bebekler üşütmemelidir

15)  Çocuk en az kaç ay emzirilmelidir?

a)      4

b)      6

c)      8

d)     10

e)      12

16)  Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün bebekler için faydalarından değildir?

a)      Anne sütü ile beslenen bebeklerin kemik gelişimi daha iyidir

b)      Anne sütü ile beslenen bebeklerin zeka gelişimi daha iyidir

c)      Barsaklarda emilme zorluğu çekilebilir

d)     Anne sütü antikorca zengindir

e)      Anne sütü bağışıklık sağlar

17)  Vücudumuz mikroorganizmalara karşı hangi maddeyi yapar?

a)      Antijen

b)      Toksin

c)      Antikor

d)     Özüt

e)      Serum

18)  Aşağıdakilerden hangi tanıma aşı denir?

a)      Vücut hastalandığında o hastalığa karşı antikor verilmesi

b)      Önceden hazırlanmış antijenin vücuda verilmesi

c)      Zayıflatılmış veya öldürülmüş mikroorganizmanın verilmesi

d)     Önceden vücuda toksin verilmesi

e)      Vücuda serum verilmesi

19)  Yurdumuzda sağlıklı bebek ve çocuklarda uygulanan aşılardan hangisi yanlıştır?

a)      Kuduz

b)      Verem

c)      Boğmaca

d)     Kızamık

e)      Tetanos

20)  Aşağıdakilerden hangisi çocuk hastalıklarından değildir?

a)      İshal

b)      Zatürre

c)      Aşılama

d)     Yüksek ateş

e)      Kan uyuşmazlığı

21)  Kan uyuşmazlığı hangi durumda ortaya çıkar?

a)      Anne Rh(+) baba Rh(+)

b)      Anne Rh(-) baba Rh(+)

c)      Anne Rh(+) baba Rh(-)

d)     Anne Rh(-) baba Rh(-)

e)      Hepsi

BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER

1)      Hastalık sebeplerinden hangisi bedensel sebeplere girmez?

a)      Biyolojik nedenler

b)      Kalıtsal nedenler

c)      Hormonal nedenler

d)     Hemofili

e)      Bedensel nedenler

2)      Aşağıdakilerden hangisi çevresel sebeplerdir?

a)      Fiziksel – kimyasal

b)      Kimyasal – kalıtsal

c)      Fiziksel – kalıtsal

d)     Biyolojik – kalıtsal

e)       Temel madde eksiklikleri – hormonal

3)      Kabakulak hastalığının kuluçka süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      1-3 hafta

b)      10 – 30 gün

c)      1 – 7 gün

d)     4 – 8 hafta

e)      1- 4 hafta

4)      Aşağıdakilerden hangisi pandemi olayını ifade eder?

a)      Bir hastalığın bir bölgede sürekli bulunması

b)      Bir hastalığın bir bölgede alışılagelenin üzerinde bir sayıda görülmesi

c)      Salgının birçok ülkeye yayılması

d)     Bir hastalığın sadece bir ailede görülmesi

e)      Hiçbiri

5)      Aşağıdakilerden hangisi Sağlam kişiye yönelik önlemlerden değildir?

a)      Sağlık eğitimi

b)      İlaçla koruma

c)      Bağışıklama

d)     Kaynak arama

e)      Erken tanı ve tedavi

6)      Evde hasta bakımında hangi kurallara dikkat edilmelidir?

  1. İlaç kullanımı
  2. Hasta odası
  3. Ateş ve nabız takibi
  4. Beslenme
  5. Tecrit

a)      I ve II

b)      III ve IV

c)      IV ve V

d)     Hepsi

e)      Hiçbiri

7)      Aşağıdakilerden hangisi kızamıkcığın belirtisidir?

a)      Öksürük burun akıntısı vücutta döküntü

b)      Şiddetli öksürük

c)      Hafif ateş ve döküntü

d)     Hafif ateş ve hafif boğaz ağrısı

e)      Döküntü ve lenf bezlerinin şişmesi

8)      Aşağıdakilerden hangisi ishal nedenlerinden değildir?

a)      Sulu ve tuzlu besinler

b)      Mikroorganizmalar

c)      Bazı ilaçlar

d)     Bağırsak kurtları

e)      Aşırı korku heyecan

9)      Aşağıdakilerden hangisi hepatit-B bulaşma yoludur?

a)      Yakın temasla

b)      Kan ve kan ürünleri

c)      Koch basili ile

d)     Sivri sineğin (anofel) ısırması ile

e)      Kedi, köpek, kurt ısırmasıyla

10)  Aşağıdaki hastalıklardan hangisi cinsel yolla bulaşmaz?

a)      Frengi

b)      Bel soğukluğu

c)      AİDS

d)     Sıtma

e)      Hepatit B

11)  Cinsel yolla bulaşan sifilis tedavi edilmezse hangi belirtiler ortaya çıkar?

  1. Lenf bezlerinde şişlik
  2. Saç dökülmesi
  3. Karaciğer, böbrek, beyin zarı iltihaplanması
  4. Kemik sertleşmesi
  5. Vücutta döküntü görülmez

a)      Yalnız I

b)      I ve II

c)      I, II ve III

d)     III, IV ve V

e)      Hepsi

KAZALAR VE İLKYARDIM

1)      Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulanırken başarılı olabilmek için varılması istenen hedef değildir?

a)      Solunum durmuşsa suni solunum uygulanması

b)      Kanama varsa durdurulmamalı kirli kan akmalıdır

c)      Kalp atımı durmuşsa derhal kapalı kalp masajı yapılmalıdır

d)     Sok önlenmeye çalışılmalıdır

e)      Çevrede kalabalık oluşması engellenmeli

2)      Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması şart değildir?

a)      Sargı bezi

b)      Üçgen sargı

c)      Esmark bandı

d)     Çeşitli ilaçlar

e)      Çengelli iğne

3)      Aşağıdakilerden hangisi kaza oluş yerleri ve nedenleri sınıfına girmez?

a)      Sel

b)      İş kazaları

c)      Trafik

d)     Ev kazaları

e)      İntihar

4)      Kazalarda kopan organın sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

a)      Soğuk bir ortamda ancak dondurulmadan taşınması

b)      Kazalarda kopan organ 6-8 saat içinde iletilmeli

c)      Kopan organın ayrılma yerine ve vücudun bu kısmına tentürdiyot ve benzeri maddeler sürmelidir

d)     Buza doğrudan temas ettirilmemeli

e)      Kuru bir kaba yada poşete konulmalıdır

5)      Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını ifada eder?

a)      Beyine aşırı oksijen gitmesi

b)      Beyine yetersiz oksijen gitmesi

c)      Beyine yetersiz besin gitmesi

d)     Beyine yetersiz kan gitmesi

e)      Beyine fazla kan gitmesi

6)      Şoka giren hastada hangi belirtiler görülmez?

a)      Solunumu yavaştır

b)      Derisi terli soğuk ve soluktur

c)      Nabzı hızlı ve zayıftır

d)     Hasta önce endişelidir

e)      Zamanla bilinç kaybı olabilir

7)      Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değildir?

a)      Baygınlık hissi

b)      Açlık hissi

c)      Soğuk terleme

d)     Hava açlığı hissi

e)      Zayıf nabız

8)      Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması belirtisidir?

a)      Sızıntı şeklinde kanama

b)      Basınçlı fışkırma

c)      Sürekli akış şeklinde koyu kırmızı renkli kanama

d)     Kesik kesik ve koyu kırmızı renkli kanama

e)      Kalbin atış hızına göre kesik kesik ve basınçlı fışkırma kanın rengi açık kırmızı

9)      Aşağıdakilerden hangisi burun kanamasında yapılan ilk yardım kuralı değildir?

a)      Sümkürmemesi söylenir

b)      Burnu kanayan kişinin başı yukarı kaldırılır

c)      Burnu kanayan kişiye ağızdan nefes aldırılır

d)     Kanamalı kişinin ensesine soğuk kompleks yapılır

e)      Burun kemiği iki yapından mandal gibi parmak arasına alınarak 1-2 dakika kuvvetle sıkılır

10)  Aşağıdakilerden hangisi zehirlenme yollarıdır?

a)      Ağız yoluyla

b)      Solunum yoluyla

c)      Deriden emilme yoluyla

d)     Enjeksiyon yoluyla

e)      Hepsi

11)  Bir kişi ile yaralı taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)      Geri geri taşıma yöntemi

b)      Teskereci yöntemi

c)      İtfayeci yöntemi

d)     Yaralıya destek olma

e)      Sürünme yöntemi

12)  Aşağıdakilerden hangisi doku ve organ nakli yapılabilmesi için belirli koşullara uymamaktadır?

a)      Vericinin enfeksiyon hastalığı olmamalı

b)      Şeker hastalığı olmamalı

c)      Verici ile alıcı aynı doku özelliği taşıması önemsiz

d)     Böbrek hastalığı olmamalı

e)      Kanser olmamalı

13)  Fiziksel yada kimyasal etkenlerle vücut dokularında oluşan yaralara ne ad verilir?

a)      Kanama

b)      Yaralanma

c)      Haşlanma

d)     Yanıklar

14)  Dış görünüşü pişmiş et gibi olan yanıklar kaçıncı derece yanıktır?

a)      Birinci derece

b)      İkinci derece

c)      Üçüncü derece

d)     Dördüncü derece

15)  Deri yüzeyinin yüzde kaçı yanmışsa hayati tehlike vardır?

a)      % 10

b)      % 15

c)      % 20

d)     % 30

16)  İlk yardımda yapılması gereken en önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Kanamayı durdurmak

b)      Yaralıyı hastaneye götürmek

c)      Hastaneye haber verip doktor müdahalesini beklemek

d)     Yaralıya ilaç vermek

17)  Bir kaza olduğunda ilk yardım nerede uygulanmalıdır?

a)      Hastanenin ilk yardım kısmında

b)      Sağlık ocağında

c)      Ambulansta

d)     Kazanın olduğu yerde

18)  Soluk durmasında hastaya dakikada kaç kez suni solunum yapılır?

a)      10-15

b)      12-15

c)      20-25

d)     50-60

19)  Suni solunum yönteminde en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Burundan ağza

b)      Ağızdan buruna

c)      Ağızdan ağza

d)     Silvester yöntemi

20)  Solunum durmasında onbeş dakika geçince aşağıdakilerden hangi olay gerçekleşir?

a)      Vücut sıcaklığı yükselir

b)      Beyin hücreleri ölmeye başlar

c)      Kalp atışı hızlanır

d)     Beyindeki kan kalbe gelir

21)  Hasta çocuksa suni solunum nasıl yapılır?

a)      Karnına vurarak soluk yolu açılır

b)      Sırt kısmının ortasına vurarak soluk yolu açılır

c)      Ayaklarından tutulup baş aşağı sallanır

d)     Ağız ve burundan birlikte az hava sık aralıkla yapılır

22)  Boğucu sargı ile kan durdurma bandı 20 dakikada bir ne kadar süre ile gevşetilir?

a)      1-2 dakika

b)      1-2 saniye

c)      3-5 dakika

d)     3-5 saniye

23)  Yanık bölgesini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Yanık yere diş macunu sürülür

b)      Yoğurt sürülür

c)      Ateş düşürücü ilaç verilir

d)     Yanık yere soğuk veya buz tatbik edilir

24)  Yanık yerinde oluşan su toplaması müdahelede aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a)      Patlatıp oksijenli suyla yıkanmalı

b)      Patlatılmadan yara bölgesi sıcak tutulur

c)      Patlatılıp diş macunu sürülür

d)     Patlatılmadan yara bölgesi soğuk tutulur

25)  Aşağıdakilerden hangisi zehirlenme yollarından değildir?

a)      Elektrik çarpması

b)      Ağız yoluyla

c)      Solunum yoluyla

d)     Deriden emilmeyle

26)  Gaz zehirlenmesinde karbondioksit zehirlenmeye neden sebep olur?

a)      Solunum yolu tıkandığından

b)      Solunumla alınarak hücreleri yakar

c)      Kandaki hemeglobinle birleşerek oksijen taşıma kapasitesini ortadan kaldırır

d)     Vücut ısısını arttırır

 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=