A d @ b- Biyoloji Sitesi
  İnorganik Moleküller (Etkinlikler-1)
 
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ (ETKİNLİKLER-1)
HAZIRLIK SORULARI
1.Asitlerin özellikleri nelerdir?
2.Canlıların yapısında bulunan asitler hangileridir?
3.Bazların özellikleri nelerdir?
4.Canlıların yapısında bulunan bazlar hangileridir?
5.Günlük hayatımızda hangi asit ve bazları kullanıyoruz?
6.Ph nedir? Ph nasıl ölçülür?
7.İnsan kanının ph kaçtır? Kan ph’ı nasıl değişir?
8.Canlıların yapısında bulunan mineraller hangileridir?
9.Mineraller canlılar için neden önemlidir?
10.Kansızlık, kemik erimesi, guatr hastalıkları hakkında neler biliyorsunuz?
ETKİNLİK – 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ VE İNORGANİK BİLEŞİKLER
BOŞLUK TAMAMLAMA SORULARI
> KOHEZYON > GUATR > KANSIZLIK > İNORGANİK BİLEŞİKLER
> ANABOLİZMA >OTOTROF >ASİT > BAZ
> METABOLİZMA > PROKARYOT > ÖKARYOT > HOMEOSTASİ
>ADAPTASYON >TAMPON > EŞEYLİ
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadeler ile tamamlayınız.
1.Çekirdeği ve bir zarla çevrili organelleri olmayan hücrelere............. hücre adı verilir.
2.Basit yapılı moleküllerin birleştirilerek daha kompleks moleküllerin sentezlenmesine........ denir.
3.Bir organizmanın kararlı bir iç çevre ve dengeye sahip olmasına............. denir.
4. ................................................................................................................. organizmalar inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek kendi besinlerini sentezlerler.
5. Bir hücredeki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına.......................... denir.
6. Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine bağlanarak bir arada kalmasına…………………. adı verilir.
7. Suda çözündüğünde H+ iyonu veren maddelere...................................... denir.
8. İnsan vücudunda demir eksikliğinde........................................................ hastalığı oluşur.
9. ................................................................................................................ lar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.
11.Canlıların temel bileşenlerini oluşturan, su, asitler, bazlar, tuzlar ve mineraller……………………. olarak adlandırılır.
12.Bir canlının bulunduğu ortamda yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüne denir.
13.Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar âleminde bulunan canlılar........... hücre yapısına sahiptirler.
14.İnsanlarda iyot eksikliğine bağlı olarak tiroit bezinin büyümesiyle........... hastalığı ortaya çıkar.
15.Canlılarda gerçekleşen...................... üreme sonucunda genetik çeşitlilik ortaya çıkar.
16. Asit karşısında baz, baz karşısında asit gibi davranarak pH değişimini önleyen çözeltilere………..çözelti adı verilir
ETKİNLİK – 2 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ VE İNORGANİK BİLEŞİKLER
DOĞRU YANLIŞ SORULARI
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" harfi yazınız.
1.Bitki hücrelerinin glikozun fazlasını nişasta olarak depolaması anabolik bir olaydır.
2.İnorganik maddeler küçük yapılı olduklarından sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir.
3.pH 7'den 14'e doğru gidildikçe baziklik artar.
4.İnorganik maddeler olan mineralleri ototrof canlılar üretebilirken, heterotrof canlılar dış ortamdan hazır alırlar.
5.Su buharlaşırken belirli miktarda bir ısıyı soğurduğundan terleme ile vücuttan su ile beraber bir miktar ısı da uzaklaştırmış olur.
6.Ribozomda amino asitlerin birleştirilerek, protein molekülünün sentezlenmesi katabolik bir olaydır.
7.Tek hücreli canlılarda büyüme mitoz bölünme ile sağlanır.
8. Oksijenli solunumda besin monomerleri, oksijensiz solunuma göre daha iyi parçalandığından üretilen ATP miktarı daha fazla¬dır.
9.Eşeyli ve eşeysiz üremede genetik çeşitlilik ve birey sayısı artar.
10.Adaptasyonlar kalıtsal olmadığı için bir sonraki nesile aktarılamaz.
11.Su molekülerinin birbirine tutunmasına kohezyon, farklı bir moleküle tutunmasına ise adhezyon denir.
12.Kalsiyum ve fosfor mineralleri kemiğin yapısına katılır.
ETKİNLİK – 3 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
VE İNORGANİK BİLEŞİKLER ORTAK ÖZELLİK BULMA
Aşağıda canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Canlılarda ortak olarak bulunan özelliklerin yanındaki kutulara (+), ortak olmayan özelliklerin yanındaki kutulara (X) işareti koyunuz.
a.İnorganik maddelerden organik madde sentezleme.
b. Yönetici molekül olan DNA'nın çekirdekte bulunması.
c.İnorganik maddeleri yaşadığı ortamdan hazır alma.
d. Besin monomerlerini solunum reaksiyonları ile parçalayarak ATP üretimi.
e. Belirli bir görev için özelleşmiş hücrelerden oluşan dokular içerme.
f.Çevreden gelen uyarılara tepki gösterme.
g. Aktif hareket ile yer değiştirme.
h.Çok sayıda hücreden oluşma.
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=