A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Organik Maddeler
 
1.      Enerji veren temel besinler sırasıyla ……………….., ………………. Ve …………..dır.
2.      Su, asit, baz ve mineraller ……………………. Bileşiklerdir.
3.      Bütün organik bileşiklerde ………………. Ve ………………… atomları ortak bulunur.
4.      ………………… sentezi iki yada daha fazla yapıtaşının birleşmesidir, tersi ise hidrolizdir.
5.      Kalsiyum, fosfor ve ………………….. kemik gelişimi için gerekli minerallerdir.
6.      5 karbonlu karbonhidratlardan ……………. RNA nın …………………ise DNA nın yapısına katılır.
7.      Glikoz, galaktoz ve fruktoz ………………….e örnektir.
8.      Glikoz + ………………. à Maltoz + Su
Glikoz + früktoz à ………………… + Su
Glikoz + ……………… à Laktoz + Su
9.      Disakkaritler; iki monosakkaritin aralarında bir molekül su açığa çıkarması ve ……………….bağlarıyla bağlanmasıyla oluşur.
10. Bitkilerin depo karbonhidratı …………….hayvanların ise ………………….dır.
11. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına ………………omurgasız hayvanların dış iskeletlerinde ise …………….. yapı polisakkariti olarak katılır.
12. Polisakkarit oluşumunda n – 1 …………………… açığa çıkar ve n – 1 ……………….bağı bulunur.
13. Glikojen hayvanlarda ve insanlarda …………………. ve……………………hücrelerinde depolanır.
14. Bir insanın sadece canlılığını sürdürebilmesi için gerek duyduğu minimum düzeydeki enerji miktarına ………………….. denir.
15. Karbonhidratların fazlası vücutta …………………. Dönüştürülerek depolanır.
16. ………………. Suda çözünmeyen, kloroform, eter, benzen ve aseton gibi çözücülerde çözünen organik bileşiklerdir.
17. Yağlarda ………………… oranı hidrojene göre çok az olduğundan zor parçalanır.
18. yağ asitlerinde C atomları arasında tek bağ varsa ……………..yağ asidi denir oda sıcaklığında sıvıdır.
19. Yağ asitlerinde C atomları arasında birden fazla çift bağ varsa …………….yağ asidi denir oda sıcaklığında sıvıdır.
20. Yüksek basınç altında bitkisel yağlardaki doymamış yağ asitleri hidrojen ile doyurularak ………………….elde edilir.
21. 3 …………………… + gliserin à ……………………… + 3 Su
22. İnsan vücudunda linolik asit (doymamış yağlarda) vücutta üretilmediği için bitkilerden karşılanır. Bu yüzden …………………….yağ asididir.
23. ……………………..fosforik asit içerir, hücre zarının ve sinir hücrelerinin yapısına katılır.
24. ………………yağlar, özellikle göçmen kuşlar, çöl hayvanları ve ayı gibi kış uykusuna yatan hayvanlarda depolanır.
25. Disakkarit ve polisakkaritler oluşurken …………………… bağı kurulur. Yağlarda ise ……………bağı kurulur.
26. …………….insanda kuru ağırlığın büyük kısmını oluşturur. C, H, O, N içerirler.
27. Proteinlerin yapıtaşları ………………lerdir ve doğada 20 çeşit bulunur.
28. Proteinlerin farklı olması aminoasitlerin ……………….., …………….. ve çeşitlerinin farklı olmasından kaynaklanır.
29. Proteinler ……….şifre ile üretildiğinden her canlının kendine özgü protein yapısı vardır.
30. Aminoasitlerde; değişken grup ® amino grubu ve ………………….. bulunur.
31. Aminoasitleri farklı kılan yapısındaki ……………………….grubudur.
32. ……………….bağı oluşumunda birinci aminoasidin karboksil grubu ve ikinci aminoasidin amino grubu birleşir.
33. 2 aminoasitten oluşan birime ……………..çok sayıda aminoasitten oluşan birime ……………….denir.
34. Sıcaklık, …………………organik çözücüler ve bazı asitler protein yapısını bozarlar.
35. Proteinler diğer organik moleküllerden farklı olarak ……….. atomu taşırlar.
36. A, D, E, K vitaminleri ……………..vitaminler, B ve C vitamin kompleksleri ise ……………….vitaminleridir.
37. ………………..ler metabolizmada düzenleyici ve direnç arttırıcı olarak rol oynar. Sindirilmezler, enerji vermezler.
38. Su molekülleri biyokimyasal tepkimelerde iyi bir ………………….. ve …………….. kaynağıdır.
39. ………………vitamini eksikliğinde kan pıhtılaşmasında gecikme oluşur ……………… vitamini eksikliğinde skorbit hastalığı görülür.
 
ETKİNLİK 2
A
 1. Element
 1. Atom
 1. Su
 1. Yağ
 1. Proton
 1. Tuz
 1. Elektron
 1. Protein
 1. Nötron
 1. Mineral
1.      Hangileri bir atomun parçasıdır?
 
2.      Hangileri inorganik maddelerdir?
 
3.      Hangileri organik maddelerdir?
 
4.      Hangisi bir cins atomdan oluşmuş saf maddedir?
 
5.      Hangisi elektron, proton ve nötrondan oluşmuş hücrenin en küçük parçasıdır?
 
B.
ETKİNLİK 3
 1. Nişasta
 1. Peptit
 1. Fruktoz
 1. Laktoz
 1. Radikal
 1. Amino
 1. Kalsiyum
 1. Maltoz
 1. Glikozit
 1. Galaktoz
 1. Sükroz
 1. Ester
 1. Karboksil
 1. Demir
 1. Deoksiriboz
 1. Hangileri monosakkarittir?
 
 1. Hangileri aminoasitin yapısındaki gruplardır?
 
 1. Hangisi proteinlerde bulunan bağ çeşididir?
 
 1. Hangisi yağlarda bulunan bağ çeşididir?
 
 1. Hangisi karbonhidratlarda bulunan bağ çeşididir?
 
 1. Yukarıdaki karbonhidratlardan hangileri hayvan hücrelerinde bulunmaz?
 
 1. Hangileri disakkarittir?
 
 1. Hangisinin eksikliği kemik erimesine neden olur?
 
 1. Hangisinin eksikliği kansızlığa neden olur?
 
 1. Hangileri inorganik maddedir?
 
B    Aşağıda verilen bilgileri uygun organik bileşiklerle eleştiriniz.
 1. Amfoter özellik gösterir.                                                                  A. Sukroz
 2. bitki hücrelerinde bulunmaz                                                             B. Glikoz
 3. glikoz ve fruktozdan oluşur.                                                             C. Glikojen
 4. sindirilmeyen ve enerji vermeyen organik bileşiklerdir.                  D. Gliserol
 5. bütün polisakkarit çeşitlerinin yapıtaşıdır.                                        E. Vitamin
 6. uygun sayıda yağ asidiyle tepkimeye girerek yağları oluşturur.       F. Protein
 7. oda sıcaklığında sıvı olan yağlardır                                                  G. Doymamış yağ
 
ETKİNLİK 4
1.      Hidroliz reaksiyonu nedir?
2.      Polimerizasyon (polimerleşme) olayı nedir?
3.      Canlıların yapısında bulunan organik bileşiklerdeki ortak elementler nelerdir?
4.      Canlıların yapısında en fazla oranda bulunan bileşik nedir?
5.      Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik maddelerin gruplandırılması nasıl yapılır?
6.      Canlıların yapısında en fazla oranda bulunan organik bileşik hangisidir?
7.      Yapısında C,H,O’dan başka S ve N bulunduran bileşik hangisidir?
8.      Yapısında N bulunduran organik bileşikler nelerdir?
9.      Fosfat hangi bileşiklerin yapısına katılır?
10. Proteinlerin yapı taşları nelerdir?
11. Yağların yapı taşları nelerdir?
12. Polisakkaritlerin yapı taşları nelerdir?
13. Basit organik bileşikler ve en önemli özellikleri nelerdir?
14. Kompleks organik bileşikler nelerdir? Bu bileşiklerin en önemli özellikleri nelerdir?
15. Organik bileşiklerden hangileri sindirildikten sonra enerji verir?
16. Organik bileşiklerden hangisi organizmada özellikle enerji verici olarak kullanılır?
17. Enerji veren organik bileşikler hangi organik bileşiğe dönüştürülerek depo edilir?18. İnsanda açlık hissi hangi organik maddeye bağlı olarak ortaya çıkar
19. Organik bileşikler nerelerde üretilir ve hangi kimyasal bağlarla polimerleşirler?
20. Organik bileşiklerin glikoza dönüştürülmesi insanın hangi organında gerçekleşir? Bu olaya ne denir?
21. Sağlıklı bir insanda karbonhidratlar tükendiğinde diğer organik bileşikler hangi sıraya göre glikoza dönüştürülür?
22. Bitkilerdeki glikoz molekülleri hangi polisakkarite dönüştürülerek depo edilir?23. Hayvanlardaki glikoz molekülleri hangi polisakkarite dönüştürülerek depo edilir?24. “Nişasta, glikojen, yağ protein” organik bileşiklerinden hangilerinde birden fazla çeşitte monomer kullanılmış olabilir?
25. Organizmadaki en küçük canlı birimler nelerdir?
26. Canlı hücrelerin zar sistemleri nelerden oluşmuştur?
27. Kasların kasılıp gevşemesini sağlayan aktin ve miyozin iplikçiklerini hangi organik bileşik oluşturur?
28. Göçmen kuşlar, develer ve kış uykusuna yatan memeliler hangi besinin metabolizmasını gerçekleştirirken aynı zamanda açığa çıkan suyu kullanabilirler?
29. Organizmada birim zamanda en fazla kullanılan ve enerji verici organik bileşik hangisidir?
30. Enzimlerin yapısına hangi organik ve inorganik maddeler katılabilir?
31. Hangi besinler sindirilmeden doğrudan hücre zarından geçebilir?
32. İnsanda su, mineral tuzlar, vitaminler ve nişasta gibi besinlerden hangileri kesinlikle enerji vermezler?
33. Su, mineraller, yağ, protein ve karbonhidratlardan hangileri canlıda çözücü olarak kullanılır?
34. Canlı sistemlerde koloidal çözelti içerisinde hangi maddeler çoğunlukta bulunur?
35. İnsanda üretilen vitaminlerden hangisi kemikte kalsiyum ve fosfat çökelmesine neden olur?
36. B12, C vitaminleri ve Fe eksikliğinde organizmada hangi hastalık ortaya çıkar?
37. Hidroliz ve dehidrasyon sentezine örnekler veriniz?
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=