A d @ b- Biyoloji Sitesi
  CTB Genel - 3
 

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ


Soru 1.    Proteinlerle ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A)    Aminoasitlerin  birleşmesiyle oluşmuşlardır.

B)    Kalıtsal bilgi kullanımıyla oluşturulur.

C)    Aminoasit çeşitlerinin bulunmaması protein sentezini engellemez.

D)    Bitkiler yapılarına katılan bütün aminoasit çeşitlerini sentezleyebilir.

E)     Yalnızca hücrelerin içinde üretilebilir.

Soru 2.    Yağlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

 

I.       Yağlar, gliserinle yağ asitlerinin birleşmesinden oluşur.

II.    Suda çözünürler.

III. Enerji değerleri düşüktür.

IV. Bazı hormonların yapısına katılırlar.

A) I ve II              

B) II ve III 

C) I,II ve III

D) I,II ve IV              

E) I,III ve IV

Soru 3.    200 molekül su çıkışıyla sonlanan nişasta sentezinde kullanılan glikoz ve açığa çıkan su molekül sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleşmiştir?

 

            Glikoz Sayısı              Bağ Sayısı

      A)        200                              199

      B)        201                              200

      C)        199                              200

      D)        202                              201

      E)        200                              200

Soru 4.    Proteinler ,yağlar ve karbonhidratlar enerji veren organik bileşiklerdir.

Enerji değerlerine göre doğru sıralama hangi seçenekte yer alır?

A)    Protein, yağ ve karbonhidrat

B)    Yağ, karbonhidrat ve protein

C)    Yağ, protein ve karbonhidrat

D)    Karbonhidrat, yağ ve protein

E)     Protein, karbonhidrat ve yağ

Soru 5.   Enzimler, canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir.Ve genellikle çift yönlü çalışırlar.

            I.GlikozGlikojen

            II.GlikojenGlikoz

            III.GlikozNişasta

            IV.GlikozYağ

      Yukarıdaki bilgilere göre, tepkimelerin gerçekleşmesi için kaç çeşit enzim kullanılmıştır?

 

A) 1               

B) 2                

C) 3

D) 4               

E) 5

Soru 6.   Büyük moleküller sindirim olayına uğrar. Oluşan küçük moleküller stoplazmaya geçer.

       Buna göre;

       I.Protein

       II.Yağ

       III.Nişasta

       IV.Vitamin

       Hangileri doğrudan hücre içerisine alınır?

 

A) Yalnız I    

B) Yalnız II  

C) Yalnız III

D) I ve II         

E) IV

Soru 7.   Glikoz  + Glikoz     Maltoz + H2 O

       Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A)    Dehidrasyon  sentezi tepkimesidir.

B)      Maltoz molekülünün oluşması fiziksel bir olaydır.

C)      Maltoz molekülü bir karbonhidrat örneğidir.

D)      Açığa çıkan su molekülü birleşen moleküllerden serbest kalan atomlardan oluşur.

E)      Maltoz molekülü su katılımıyla (Hidroliz) iki glikoz molekülünü ayrıştırabilir.

Soru 8.      I-Selüloz                

               II- Protein              

               III- Asit

               IV- Yağ                       

               V-Su

       Yukarıda verilen maddelerden hangileri inorganiktir?

 

A) I                

B) II               

C) III

D) I ve II       

E) III ve V

Soru 9.   Yeterli ve dengeli beslenmede, protein, yağ, karbonhidratlar kadar vitaminlerinde önemi büyüktür.                 Vitamin  için

       I- Metabolizmayı düzenler

       II- Vücut direncini artırır

       III- Enerji verir.

       IV- Vücutta depo edilir.

Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I                

B) II                    

C) III

D) I , II ve IV   

E) III ve IV

Soru 10.   Minarelerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A)    Vitamin, hormon, enzim vb. moleküllerin yapısına katılır.

B)    Kanın osmotik basıncının ayarlanmasında etkilidir.

C)    Kas kasılmasında etkilidir.

D)    Hücre zarının yapısına katılır.

E)     Sinirlerde uyartının iletilmesinde görev alır.


CEVAP ANAHTARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

B

C

C

E

B

E

E

D

 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=